Mali Giganci w Gminie Żukowo

Projekt obejmuje 277 dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 4-6 lat, przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych w Baninie, Borkowie, Glinczu, Miszewie i Chwaszczynie.

Głównym celem projektu jest wzrost udziału dzieci w wieku 4-6 lat w edukacji przedszkolnej, w tym utworzenie 42 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, poprawa jakości edukacji przedszkolnej w pięciu OWP w gminie Żukowo w okresie 01.09.2016–31.08.2018 r.

W ramach projektu przy Szkole Podstawowej w Glinczu utworzony został plac zabaw.
W późniejszym etapie realizacji projektu przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie wykonany zostanie podjazd dla niepełnosprawnych a przy Szkole Podstawowej w Miszewie planowane jest zamontowanie platformy dla niepełnosprawnych.

Ponadto w oddziałach przedszkolnych zostaną przeprowadzone prace adaptacyjno-remontowe. W roku szkolnym 2017/2018 realizowane będą zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, arteterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia językowe, robotyka, rytmika. Wszystkie zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego. W ramach projektu zakupione zostaną laptopy, tablety, tablice multimedialne, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne.

Projekt „Mali Giganci” realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Edukacja, Edukacja przedszkolna.

Wartość projektu: 1 163 872,80 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 989 291,88 zł

Wkład Gminy Żukowo: 174 580,92 zł, w tym wkład pieniężny 17.620,92 zł.

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka