Fundusz Sołecki 2020r

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy Żukowo Pana Wojciecha Kankowskiego z Sołtysami. Spotkanie dotyczyło Funduszu Sołeckiego 2020. Burmistrz przedstawił i szczegółowo wyjaśnił korzyści wynikające z aktualnie obowiązujących zasad podziału środków. Nowe narzędzie finansowe uchwalone przez Radę Miejską w Żukowie, daje Sołtysom jeszcze więcej możliwości i elastyczności w realizacji nawet najdrobniejszych zadań na rzecz swoich mieszkańców. Te dobre relacje i wzajemna współpraca to klucz do dalszego rozwoju naszej gminy Żukowo.

W tym roku mieszkańcy Sołectwa Banino w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 do rozdysponowania będą mieli 366 459,91zł.

Jednocześnie Rada Miejska w Żukowie podjęła decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych niestanowiących Funduszu Sołeckiego. Do dyspozycji Sołectwa Banino, jest to kwota 50 000zł. Kwota ta odmiennie do FS nie podlega pod ustawę o funduszu sołeckim i jest środkami, które mogą być rozdysponowane przez Sołtysa w ciągu roku bez konieczności zwoływania zebrania wiejskiego. Dzięki tego typu zabezpieczeniu finansowemu Sołectwa, będziemy mogli interweniować na niespodziewane wydatki a także wspierać lokalne inwestycje i przedsięwzięcia bez konieczności spełniania licznych formalnych warunków i obostrzeń.

Jednocześnie chciałbym poinformować Państwa, iż z racji faktu, że w Sołectwie Banino jest najwięcej mieszkańców z wszystkich Sołectw w Gminie Żukowo otrzymaliśmy najwyższy Fundusz Sołecki oraz dodatkowy fundusz.

Jesteśmy świadomi, że za powyższą kwotę nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich niezbędnych inwestycji, jednak postaramy się wspólnie z Państwem rozdysponować w sposób sensowny i zaplanowany powyższe środki, tak, aby poczynione inwestycje były z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Banino.

Dlatego też w dniach 03, 10, 12 września o godzinie 1900 w remizie OSP BANINO odbędą się konsultacje społeczne, na których zbierane będą Państwa propozycje do Funduszu Sołeckiego 2020. Podczas spotkań każdy wniosek będzie omówiony i podejmiemy wspólnie decyzję o umieszczeniu propozycji w wspólnym wniosku.

W dniu 17 września o godzinie 1900 w remizie OSP BANINO odbędą się ostatnie konsultacje, na których NIE BĘDZIEMY już przyjmować nowych propozycji. Podczas spotkania stworzymy i omówimy ostateczną wersję wspólnego wniosku Mieszkańców i Rady Sołeckiej o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020, który zostanie poddany pod głosowanie na zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 19 września o godzinie 1800 w remizie OSP BANINO.

Załączniki

Plik Opis Pobrania
pdf Fundusz Sołecki 2020 403
pdf dodatkowy fundusz 357

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka