INFORMACJA

Informuję w sposób zwyczajowo przyjęty, o podjętych Uchwałach przez Radę Miejską w Żukowie, w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Uchwała nr LVIII/756/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Żukowo i wsi Żukowo w rejonie ulic: Górki, Wierzbowej, Leśnej i Józefa Dambka, gmina Żukowo (syg. sprawy UN-P.6722.14.2023); 
  2. Uchwała nr LXIII/824/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Banino i Rębiechowo w rejonie ulic: Jaskółczej i Pod Chmurką, gmina Żukowo (syg. sprawy UN-P.6722.76.2023); 
  3. Uchwała nr LXIV/835/2022 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulmin w rejonie ul. Gralathów, gmina Żukowo (syg. sprawy UN-P.6722.66.2023); 
  4. Uchwała nr LXVI/856/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulmin po zachodniej stronie ul. Gralathów, w rejonie ul. Kupców Gdańskich i Traktu Gdańskiego, gmina Żukowo (syg. sprawy UN-P.6722.74.2023); 
  5. Uchwała nr LXVI/857/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulmin po wschodniej stronie ul. Gralathów, w rejonie ul. Kupców Gdańskich i Traktu Gdańskiego, gmina Żukowo (syg. sprawy UN-P.6722.75.2023); 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 

Wnioski mogą być wnoszone: 

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo; 
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1; 
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 luty 2024 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Poniżej podaję link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żukowo, gdzie również zostało opublikowane obwieszczenie oraz ogłoszenie:

https://bip.zukowo.pl/m,2461,2024-rok.html

https://bip.zukowo.pl/a,85903,obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego.html

Poniżej podaję link do strony internetowej Gminy Żukowo, gdzie również zostało opublikowane obwieszczenie oraz ogłoszenie:

https://www.zukowo.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_miejscowych_planow_zagospodarowania_przestrzennego__,10,8032#sub_mid

https://www.zukowo.pl/Obwieszczenia,790#sub_mid

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka