Przepompownia ścieków w Baninie będzie rozbudowana

Przepompownia ścieków w Baninie znajdująca się na ul. lotniczej wkrótce zostanie rozbudowana. NA to zadanie pozyskano ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SOMBUD Mirosław Socha z siedzibą w Somoninie, z którym zawarto umowę na realizację inwestycji.

Istniejąca przepompownia ścieków w Baninie wraz z wewnętrznym odcinkiem sieci kanalizacyjnej wybudowana została w 2001 r. w ramach środków własnych Gminy. Obecnie stanowi własność Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Rozbudowa przepompowni obejmuje wykonanie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z armaturą, automatyką, sterowaniem i zadaszeniem, wykonanie obiektów i infrastruktury towarzyszącej oraz wymianę istniejącej armatury i automatyki. Dodatkowo przewiduje się m.in. budowę podziemnej przepompowni ścieków wraz z zadaszeniem i suwnicą, nowych komór zasuw dla istniejącej i nowoprojektowanej przepompowni ścieków, komory przepływomierza, studni osadnikowych, nowego agregatu prądotwórczego z zadaszeniem, obiektu sterowni wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi. Wykonana zostanie niwelacja terenu oraz utwardzenie nawierzchni. Powstanie ogrodzenie oraz oświetlenie terenu przepompowni.

Inwestycja jest niezbędna ze względu na znacznie wyeksploatowane urządzenia przepompowni, w tym zbyt małą wydajnością pomp w stosunku do ilości ścieków, których przepływ zwiększa się wraz z postępem realizacji kolejnych etapów projektu obejmujących m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie, Miszewie, Miszewku i Dąbrowie o łączonej długości ok. 30 km. Ścieki odprowadzane z tych rejonów będą prowadzane do kolektora tłocznego, który funkcjonuje tj. tłoczy ścieki właśnie dzięki przepompowni w Baninie.

Priorytetem jest więc, by po zakończeniu realizacji projektu Spółka mogła zagwarantować bezawaryjny transport ścieków oraz bezpieczeństwo dla środowiska.

Prace budowlane ruszą w najbliższych czasie i potrwają do końca 2021 r.

Wartość inwestycji to ponad 2,3 mln, z czego 1,1 mln zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

Rozbudowa przepompowni ścieków w Baninie realizowana jest w ramach projektu unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I”, który uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3.

Wartość całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi 113 592 362,13 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł.

źródło: https://www.zukowo.pl/Przepompownia_sciekow_w_Baninie_bedzie_rozbudowana,27,6581#sub_mid

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka