INWESTYCJE W BANINIE

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi inwestycji w Baninie, ich realizacji i terminu wykonania, poniżej przedstawiamy listę inwestycji aktualnie realizowanych i planowanych w najbliższym czasie otrzymaną i przygotowaną przez Zastępcę Burmistrza Pana Tomasza Szymkowiaka:

1) Kanalizacja tzw. Duże Banino (obszar m.in. ul. Pszennej) – zakończenie zadania I kw. 2022 r. – wartość zadania ponad 13 mln zł

2) Kanalizacja tzw. Małe Banino (obszar m.in. ul. Jaśminowej, Cyprysowej) rozpoczęcie prac na przełomie lipca i sierpnia 2021 r., zakończenie zadania I kw. 2022 r. – wartość zadania to blisko 4,5 mln zł

3) Przebudowa ul. Pszennej – zakończenie inwestycji III kwartał 2021 – wartość zadania blisko 840 tysiące zł. W zakres wchodzi m.in. chodnik, wyniesione skrzyżowania, rondo najazdowe na wysokości ul. Jasia i Małgosi oraz przebudowa kanalizacji deszczowej. W tym zadaniu wykorzystane zostanie 240 tys. zł z FS z lat poprzednich, przeznaczonych na budowę chodnika. Koszty wykupu gruntów pod inwestycję to ponad 120 tys zł. Dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych to 260 tys. zł. Prace rozpoczynają się już w tym tygodniu.

4) Budowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Tuchomskiej wraz z oświetleniem, ok. 700 m (w ciągu istniejącego asfaltu) – rozpoczęcie inwestycji maj/czerwiec, zakończenie prac IV kw. br. – koszt inwestycji 1,2 mln. Koszty wykupu gruntów pod inwestycję przekroczą 150 tys. zł.

5) Planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej w dalszym ciągu ul. Tuchomskiej (do pierwszego skrzyżowania z ul. Wspólną w Nowym Tuchomiu) – długość 270 m.b. Szacowany koszt prac przekroczy 250 tyś zł. Wykonanie zadania przewidziane zostało do końca 2021 r. W roku następnym planowane jest wykonanie projektu i ew. realizacja ciągu pieszorowerowego, jako kontynuacja realizowanego w tym roku (pkt 4).

6) Parking ogólnodostępny przy ul. Lotniczej (przy cmentarzu) – Koszt dokumentacji projektowej – 37 tysięcy zł (obecnie oczekujemy na pozwolenie na budowę). I etap prac powinien rozpocząć się w II połowie roku. Zakończenie prac I etapu do grudnia br. Wartość zadania szacuje się na ok 400 tysięcy zł.

7) Kontynuacja chodnika w ciągu ul. Klonowej – do byłej pętli autobusowej. Oprócz chodnika planowana jest budowa szykany spowalniającej ruch wraz z przejściem dla pieszych. Wartość inwestycji to blisko 58 tys. zł. Prace rozpoczną się za kilka dni.

8) Kompleksowy projekt ul. Pszennej, obejmujący ok 2 km odcinek od ul. Jasia i Małgosi do ul. Lipowej. Planowane ogłoszenie przetargu – II półrocze br. Szacowany koszt dokumentacji ponad 250 tys. zł.

9) Na przełomie kwietnia i maja zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla ul. Księżycowej. Kompletny projekt budowlany, wraz z pozwoleniem na budowę, powinien być gotowy, zgodnie z zapisami przetargowymi, w pierwszej połowie 2022 roku. Szacunkowy koszt dokumentacji projektowej to ponad 200 tys. zł.

10) Rozbudowa szkoły przy ul. Lotniczej. W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku wraz z budową szkolnej sali sportowej. Kompleks oświatowy przewidziany jest dla ok. 700 uczniów. Koszt dokumentacji po zmianach, to 90 tys. zł. Pozwolenie na budowę planujemy otrzymać do końca 2021 roku. Szacowany koszt budowy szkoły przekroczy 10 mln zł.

11) Rozbudowa budynku OSP. Do końca kwietnia podpisana zostanie umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Rozbudowa polegać będzie na wykonaniu dodatkowego boksu garażowego na pojazd bojowy OSP Banino, windy dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń magazynowo-biurowych. Koszt dokumentacji projektowej to ok. 50 tys. zł.

12) W opracowaniu jest projekt odwodnienia m.in. ulicy Lipowej (pozwalający na projektowanie odwodnienia dalszych części Banina). Złożenie do pozwolenia na budowę planowane jest do końca sierpnia. Koszt dokumentacji to ok. 130 tys. zł, natomiast prace budowlane szacowane są na około 800 tys. zł.

13) Zbiornik retencyjny na potrzeby odprowadzenia wód deszczowych z terenu Banina. Gmina Żukowo posiada dokumentację projektową, zatwierdzoną prawomocnym pozwoleniem na realizację tego przedsięwzięcia (koszt dokumentacji ok 115 tys. zł). Budowa ma rozpocząć się pod koniec tego roku i trwać do końca roku 2022. Szacowane koszty budowy to ok. 11 mln zł. W chwili obecnej oczekujemy na pozytywną weryfikacje wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.Szacowany koszt wykupu gruntu może wynieść prawie 3 mln zł. Co istotne, uzyskanie pozwolenia na budowę zbiornika pozwoliło Gminie Żukowo na wszczęcie procedur mających na celu opracowanie dokumentacji projektowych głównych układów drogowych (ulic: Pszennej, Księżycowej i docelowo Rolniczej), wymagających pozwolenia wodnoprawnego.

14) Skatepark na terenie rekreacyjnym przy ul. Księżycowej. W maju powinien zostać ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie m.in. betonowej płyty oraz 5 urządzeń. Wykonanie zadania planowane jest do końca bieżącego roku. W budżecie łącznie przeznaczono na ten cel ponad 260 tys. zł.

15) Ścieżki rowerowe w ramach Węzła Integracyjnego Rębiechowo w zakresie Banina – trwa budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Lipowej, Kolejowej i Lotniczej w Baninie. Te odcinki powinny być gotowe do końca czerwca. Zakończenie prac przy całym zadaniu w IV kw br. Opóźnienia w pracach budowlanych są spowodowane długą i śnieżną tegoroczną zimą oraz oczekiwaniem na uzgodnienia usunięcia kolizji energetycznych i gazowych. Koszt budowy Węzła Rębiechowo to 24,5 mln zł, z czego 8,8 mln to dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Koszty wykupu gruntów pod przebieg ścieżek szacowane są na ponad 4 mln zł.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka