OBWIESZCZENIE

Informuję w sposób zwyczajowo przyjęty, o podjętych Uchwałach przez Radę Miejską w Żukowie,

w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Uchwała Nr LXII/808/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 146/38, 146/45, 146/46, 146/47 oraz części działek ewidencyjnych nr 146/35 i 146/56 obręb Niestępowo gm. Żukowo(syg. sprawy UN-P.6722.23.2023);
  2. Uchwała Nr LXII/807/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 324/41 we wsi Skrzeszewo gm. Żukowo (syg. sprawy UN-P.6722.56.2023);
  3. Uchwała Nr LXII/809/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino w rejonie ulic: Lotniczej, Wiśniowej, Polnej i Gwiezdnej, gmina Żukowo (syg. sprawy UN-P.6722.6.2023);
  1. Uchwała Nr XLV/625/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miszewo w rejonie ulic Gdyńskiej i Przodkowskiej tzw. Żukowski Korytarz Inwestycyjny w gminie Żukowo (syg. sprawy UN-P.6722.60.2023)
  1. Uchwała Nr XLV/616/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Przyjaźń w rejonie ul. Okrężnej, gmina Żukowo (syg. sprawy UN-P.6722.14.2022);

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski mogą być wnoszone:

  •       w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo,

ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;

  •       za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@zukowo.pl,

w terminie do dnia 20 października 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

https://bip.zukowo.pl/a,85310,ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-dla-cz.html

https://bip.zukowo.pl/a,85312,obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-dla.html

W załączeniu przekazuję pełną treść ogłoszenia oraz obwieszczenia.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka