Otrzymaj stypendium naukowe lub artystyczne

Już niedługo, bo zaraz po zakończeniu roku szkolnego rozpocznie się Sezon Stypendialny. W pierwszej kolejności składać będzie można wnioski na stypendia Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo za osiągnięcia naukowe i artystyczne.

W zeszłym roku stypendium naukowe udało się zdobyć aż 85 uczniom, co przełożyło się na łączną kwotę niemal 103 tysięcy złotych w przeciągu roku szkolnego. W tym roku, i twoje dziecko może zostać stypendystą. Pamiętaj tylko, żeby zaraz po zakończeniu roku szkolnego, a najpóźniej do 20 lipca złożyć wniosek wraz z kopią świadectwa szkolnego i potwierdzeniami poniższych osiągnięć.

Stypendium przysługuje uczniom od III klasy* szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, którzy w roku szkolnym 2017/18:

  • Osiągnęli średnią ocen wynoszącą co najmniej 5,2 oraz zdobyli pierwsze miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym, lub
  • Osiągnęli średnią ocen wynoszącą co najmniej 5,0 oraz zostali finalistami wojewódzkich i ponadwojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami, którzy zdobyli miejsca od czwartego do pierwszego w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN, lub
  • Uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce (posiadają swoje publikacje, współpracują z instytucjami  naukowymi, mają wyjątkowe osiągnięcia w konkursach innych niż organizowanych zgodnie z  rozporządzeniem MEN).

* – wymagania dot. średniej ocen nie dotyczą uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

Wnioski i szczegółowe regulaminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.


W roku 2017 stypendium artystyczne udało się zdobyć aż 30 uczniom, co przełożyło się na łączną kwotę niemal 35 tysięcy w przeciągu roku szkolnego. W tym roku, i twoje dziecko może zostać stypendystą. Pamiętaj tylko, żeby zaraz po zakończeniu roku szkolnego, a najpóźniej do 15 lipca złożyć wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi poniższe osiągnięcia.

Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i filmu oraz literatury uczniom od IV klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, którzy w roku szkolnym 2017/2018:

  • W kategorii indywidualnej osiągnęli wyróżnienia, tytuł laureata lub otrzymali nagrody na szczeblu regionalnym i wyżej
  • W kategorii zespołowej osiągnęli wyróżnienia, tytuł laureata lub otrzymali nagrody na szczeblu międzynarodowym

Wnioski i szczegółowe regulaminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku złożenia wniosku również na stypendium artystyczne możliwe jest uzyskanie tylko jednego z nich.

Będziemy czekać na twoje zgłoszenie.

[tekst: Mateusz Trznadel]

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka