Rekordowy budżet na rok 2024 jednogłośnie uchwalony.

Rada Miejska przyjęła budżet na 2024 r.

Za nami jedna z najważniejszych sesji w roku. Rada Miejska w Żukowie przyjęła budżet na 2024 r. Niemal 109 mln zł stanowią środki przeznaczone na inwestycje!

Największa część budżetu przeznaczona będzie na Oświatę i wychowanie (151 mln 818 tys. zł). 75 mln 478 tys. zł. to wydatki na drogi. Na gospodarkę odpadami komunalnymi i ochronę środowiska przeznaczono 38 mln 986 tys. zł. Natomiast na pomoc społeczną i rodzinę przewidziano wydatki w kwocie 36 mln 53 tys. zł, a na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 3 mln 126 tys. zł

W 2024 r. Gmina Żukowa planuje zrealizować inwestycje za łączoną kwotę aż 108,7 mln zł.

Do najważniejszych zadań planowanych na przyszły rok zaliczają się:

 • Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Baninie
 • Rozbudowa Szkół Podstawowych w Leźnie i Skrzeszewie
 • Budowa budynku przeznaczonego na oddziały przedszkolne w Chwaszczynie
 • Budowa żłobków w Żukowie, Dąbrowie i Chwaszczynie
 • Budowa siedziby GOPS w Żukowie
 • Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Niestępowie i Żukowie
 • Budowa ul. Pszennej w Baninie

W przyszłym roku żukowski samorząd planuje również kontynuować gminne programy skierowane bezpośrednio do Mieszkańców, min. Bon Żłobkowy. Kontynuowana będzie także Komunikacja Gminy Żukowo, na którą prognozowany wkład własny wynosi 1 mln 641 tys. zł. Nie zabraknie również wsparcia dla osób podróżujących komunikacją zbiorową liniami: Z, 126, 171 oraz 174. Dotacja na to zadanie dla Miasta Gdańska wynieść ma 1 mln 669 tys. zł, a dla Miasta Gdyni 1 mln 969 tys. zł.

Co ważne, prognozowana kwota zadłużenia na 31.12.2024 r. wyniesie zaledwie 13,55% w stosunku do planowanych dochodów budżetu.

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl

Prezentacja budżetu: https://www.zukowo.pl/files/docs/prezentacja_budzetowa_202.pdf

Źródło: https://www.zukowo.pl/Rada_Miejska_przyjela_budzet_na_2024_r,10,8000#sub_mid

DOFINANSOWANIA, INWESTYCJE I WYDATKI W BANINIE:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Baninie 80 000,00
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie 73 210,00
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie 110,232
 4. Budowa ul. Pszennej w Baninie 10 000 000
 5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu 190 000
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Tuchomskiej w Baninie 60 000
 7. Budowa kanalizacji deszczowej oraz kolektorów deszczowych w miejscowości Banino ul. Lipowa i Sportowa; w miejscowości Czaple ul. Słoneczna i Żurawia 2 500 000
 8. Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Rolniczej w Baninie 2 950 000
 9. Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Poziomki, Morelowej, Jodłowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Lodowej w Baninie 2 000 000
 10. Budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic: Wiosennej, Pogodnej i Sportowej w Baninie etap I i II 550 000
 11. Rozbudowa budynku OSP w Baninie 500 000zł
 12. Pierwsze wyposażenie nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Baninie 3 000 000
 13. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie 600 000zł
 14. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 6 992 585,43
 15. Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnych na realizację inwestycji m.in. budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo 2 611 030,00
 16. Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych 110 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2024 – 520 369,53 zł

1          Zakup i ułożenie płyt YOMB na ulicy Balladyny wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Lawendową. 100mb            40 000,00 zł

2          Zakup i ułożenie płyt YOMB na ulicy Radosnej 50 mb       20 000,00 zł

3          Zakup i ułożenie płyt YOMB na ulicy Gwiezdnej 40 mb    16 000,00 zł

4          Zakup i montaż 4  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Kubusia Puchatka zgodnie z istniejącym projektem.       36 000,00 zł

5          Zakup i montaż 4 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Miodowej/Miedzianej zgodnie z istniejącym projektem        36 000,00 zł

6          Zakup i montaż 3  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Malinowej zgodnie z istniejącym projektem.       27 000,00 zł

7          Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Kalinowej zgodnie z istniejącym projektem.       18 000,00 zł

8          Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Głogowej zgodnie z istniejącym projektem.            18 000,00 zł

9          Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Gwiezdna zgodnie z istniejącym projektem.            18 000,00 zł

10        Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Szczęśliwa zgodnie z istniejącym projektem.       18 000,00 zł

11        Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Letnia zgodnie z istniejącym projektem.            18 000,00 zł

12        Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Radosnej zgodnie z istniejącym projektem.            18 000,00 zł

13        Zakup i montaż 2  opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Halnej zgodnie z istniejącym projektem.            18 000,00 zł

14        Zakup i montaż 2 opraw świetlnych wraz z słupami na ul. Ogrodowej zgodnie z istniejącym projektem.       18 000,00 zł

15        Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Saturna.   12 000 zł

16        Strefa relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej na ulicy Tuchomskiej      17 000 zł

17        Strefa relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej na ulicy Lotniczej            17 000 zł

18        Zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej mieszkańców:

– Butla kompozytowa Fenzy 7l 3,2kg – szt. 8

– Pokrowiec na butle Fenzy – szt. 8   22 680 zł

19        Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl            650 zł

20        Zakup książek do biblioteki filia Banino.     2039,53 zł

21        Kompleksowe wykonanie nawierzchni polipropylenowej z montażem i pomalowaniem linii na istniejącej podbudowie.         50 000 zł

22        Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy na ulicy Księżycowej. 80 000zł

DOFINANSOWANIA SZKÓŁ PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW:

 1. „Otwarta” Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie, prowadzona przez Pomorskie
 2. Centrum Edukacji Sp. z o. o.- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom
 3. Ukrainy 283 208,88
 4. „Otwarta” Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie, prowadzona przez Pomorskie
 5. Centrum Edukacji Sp. z o. o. 290 045,02
 6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa A i B w Baninie prowadzona przez Niepubliczną Szkołę
 7. Podstawową A i B w Baninie Sp. z o.o 2 046 314,74
 8. Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joanna Rześna- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 25 886,95
 9. Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joanna Rześna 1 380 637,28
 10. Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez Marka Prokszę 258 869,81
 11. Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 60 402,96
 12. Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. 776 609,42
 13. Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę Bilik-Stefanicką,
 14. Dariusza Stefanickiego i Tomasza Bilik- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą
 15. obywatelom Ukrainy 43 144,97
 16. Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę Bilik-Stefanicką,
 17. Dariusza Stefanickiego i Tomasza Bilik 474 594,65
 18. Przedszkole Artystyczno-Językowe „Tęczowa Przygoda” w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą
 19. obywatelom Ukrainy 25 886,98
 20. Przedszkole Artystyczno-Językowe „Tęczowa Przygoda” w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego 1 510 073,88
 21. Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolandia” w Baninie prowadzone przez Annę Ankier- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 8 628,98
 22. Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolandia” w Baninie prowadzone przez Annę Ankier 877 279,94
 23. Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki przy ulicy Polnej w Baninie prowadzone przez Joannę Rześną 1 366 255,65
 24. Punkt Przedszkolny Misie Tulisie w Baninie prowadzony przez Pegaz.LA Sp. z o. o. 46 020,96
 25. Przedszkole Artystyczno-Językowe „Tęczowa Przygoda” w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego – dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 65 119,29
 26. Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. – dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 61 569,81
 27. Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. – dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 182 195,35
 28. Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joanna Rześna – na
 29. dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 166 297,07
 30. Punkt Przedszkolny Misie Tulisie w Baninie prowadzony przez Pegaz.LA Sp. z o. o. – na dzieci wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 957 426,99
 31. Niepubliczne Przedszkole „Przedszkolandia” w Baninie prowadzone przez Annę Ankier – dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 52 525,14
 32. Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Baninie prowadzone przez Dariusza Kruszyńskiego – dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 95 344,56
 33. Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę Bilik-Stefanicką,
 34. Dariusza Stefanickiego i Tomasza Bilik – dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 214 556,53
 35. Przedszkole Hocki Klocki w Baninie przy ulicy Polnej prowadzone przez Joanne Rześną – dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 430 094,69
 36. Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez Marka Prokszę – dzieci
 37. wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 182 001,29
 38. „Otwarta” Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Baninie, prowadzona przez Pomorskie
 39. Centrum Edukacji Sp. z o. o. – uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 309 501,73
 40. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Baninie A i B prowadzona przez Niepubliczną Szkołę
 41. Podstawową A i B w Baninie sp. z o. o. – dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 374 843,40
 42. Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie prowadzone przez JP Joanna Rześna – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 37 861,40
 43. Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę Bilik-Stefanicką,
 44. Dariusza Stefanickiego oraz Tomasza Bilik – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci- dotacja na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 6 310,26
 45. Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo w Baninie prowadzone przez Elizę Bilik-Stefanicką,
 46. Dariusza Stefanickiego oraz Tomasza Bilik – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 88 343,71
 47. Przedszkole Artystyczno-Językowe „Tęczowa Przygoda” w Baninie, prowadzone przez Annę Burzyńską i Ryszarda Ustowskiego – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 145 136,09
 48. Przedszkole Niezapominajka w Baninie, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 12 620,53
 49. Niepubliczne Przedszkole „Przedszkolandia” w Baninie prowadzone przez Annę Ankier – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 37 861,40
 50. Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki przy ulicy Polnej w Baninie prowadzone przez Joannę Rześną – na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 18 930,70
 51. Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez Marka Prokszę – na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 25 241,06

Załączniki

Plik Opis Pobrania
pdf LXVII-890-PROJEKT WPF 78
pdf LXVII-891-PROJEKT budzet 76

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka