Rusza Program wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza kolejną edycję Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2019r.

Program zakłada współpracę zainteresowanych Uczestników z Gminą Żukowo we wspólnym  utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych płytami yomb.

Partycypacja w zakresie wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb może polegać na:

1) darowiźnie na rzecz Gminy Żukowo środków pieniężnych na podstawie umowy darowizny z poleceniem (zgodnie z art. 893 KC);

2) darowiźnie na rzecz Gminy Żukowo samych płyt drogowych na podstawie umowy darowizny rzeczowej z poleceniem (zgodnie z art. 893 KC).

W ramach wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB dopuszcza się formę partycypacji polegającą na świadczeniu usługi układania płyt. Szczegółowe zasady będą każdorazowo określane w indywidualnie zawieranych porozumieniach. Termin zgłoszenia takiej formy partycypacji upływa dnia 08 marca 2019 roku.

Preferowaną formą partycypacji jest darowizna środków pieniężnych na rzecz Gminy Żukowo tak, aby w drodze przetargu łącznie zamówić wszystkie płyty oraz aby wyłonić jedną firmę do ich układania.

W ramach niniejszej formy partycypacji Gmina Żukowo pokrywa ok. 60% całej inwestycji.

Minimalna wartość partycypacji w ramach danej inicjatywy to 152 płyty lub wielokrotność tej liczby lub odpowiednik kosztów zakupu 152 płyt lub wielokrotności tej liczby.

W ramach programu możliwe jest wyłącznie utwardzenie dróg stanowiących w całości własność Gminy Żukowo – z uwagi na udział środków publicznych nie jest możliwe utwardzanie ciągów i dróg prywatnych oraz indywidualnych podjazdów na posesje. Płyty będą układane, w osi drogi, na szerokości, co do zasady, minimum 4 metry.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 marca 2019 r.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy regulamin wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2019 r., wzory wniosków o przystąpienie do programu oraz druki niezbędne do zawarcia umowy.

Harmonogram Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2019r.

1) termin składania wniosków – do 08 marca 2019 roku

2) ocena formalna wniosków – do 25 marca 2019 roku

3) zawarcie umów darowizny z poleceniem – do 19 kwietnia 2019 roku

4) termin wpłat darowizn – do 06 maja 2019 roku

5) realizacja inwestycji – do 28 grudnia 2019 roku

Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w Referacie Komunalnym i Infrastruktury Drogowej (Urząd Gminy w Żukowie ul. Gdańska 48, pokój nr 16), kontakt:

tel. (58) 685-83-88, e-mail: a.kuklinski@zukowo.pla.dulas@zukowo.plw.czaja@zukowo.pl

https://www.zukowo.pl/Rusza_Program_wspolnego_utwardzania_drog_gminnych_plytami_YOMB,10,5302?fbclid=IwAR2nJ4hglaHGle3p0h-WDAsnvOqgy9w-Zcxdlr0BTfl_FLuqaLXaKznkPE0

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka