Tabliczki z numerem i nazwą ulicy

Przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczki z numerem i nazwą ulicy w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

To co nas interesuje to artykuł 47b. Wynika z niego, że właściciel nieruchomości lub jej włodarz ma obowiązek w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku umieścić tabliczkę z numerem i nazwą ulicy z jednoczesnym jej podświetleniem.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty

uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami

władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej

budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

W drugim punkcie dowiemy się, że oprócz numeru porządkowego zamieszcza się nazwę ulicy lub numer placu, a gdy w miejscowości nie ma ulic czy placów, podajemy nazwę miejscowości. Oprócz tego organy jednostek samorządowych mogą w drodze uchwały wprowadzić obowiązek zamieszczania na tabliczce innych informacji np. nazwy osiedla. Jeśli budynek znajduje się głęboko na działce, tabliczkę mamy obowiązek umieścić również na ogrodzeniu.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka