Szkolenie dla organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy Żukowo.

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski zaprasza na dwa bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych i mieszkańców z terenu gminy Żukowo, pt.  Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w ramach wniosków o realizację zadania publicznego” oraz „Jak załatwiać sprawy urzędowe,  Jak korzystać z portali społecznościowych, przez internet”.

Zakres szkolenia:

  1. Omówienie elementów druku oferty (jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania).
  2.  Omówienie elementów druku umowy realizacji zadania publicznego (zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy).
  3. Omówienie druku sprawozdania z realizacji zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów).

W dalszej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z omówieniem procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów, zasadach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty, zasady działania komisji konkursowej – osoby uczestniczące, nabór, postępowanie w przypadku braku zainteresowania uczestnictwem NGO w pracach komisji, karty oceny, rozstrzygnięcie konkursu-terminy, aktualizacja budżetu, planu, harmonogramu, rezultatów). 

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko –  administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 20 lat działa w sektorze pozarządowym.

Miejsce: sala Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie ul. 3 Maja 9c

Termin: 24.10.2019 r.

Godzina: 16:00

Wcześniej tj. o godz. 15.00 chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: „Jak załatwiać sprawy urzędowe,  Jak korzystać z portali społecznościowych, przez internet” – Prowadzi Adrian Tokarski.

Uczestnicy na szkolenia powinni zabrać swoje komputery lub notebooki.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka