Uchwała krajobrazowa. Przed nami wyłożenie uchwały i dyskusja nad nią

W dniach od 22 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Żukowo.

Wyłożenie projektu uchwały odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48 (pokój nr 1), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl). Z kolei dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 w Centrum Kultury Spichlerz przy ul. 3 Maja 9c w Żukowie

Uwagi do w/w projektu uchwały należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

– w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;

– w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r.

W ustaleniach „uchwały krajobrazowej” zostało zrealizowane podstawowe założenie, jakim  jest uporządkowanie środowiska wizualnego w gminie, w tym

  • podniesienie jakości przestrzeni publicznej na całym obszarze gminy,
  • uwzględnienie różnorodności typologicznej szyldów na terenie całej gminy:

– ograniczenie ilości,
– ograniczenie formy,
– ograniczenie powierzchni,
– prawidłowe sytuowanie, poszanowanie kompozycji elewacji, porządkowanie według osi, grupowanie i ujednolicenie formy,
– nieprzesłanianie detali i elementów wystroju architektonicznego,

  • dopuszczenie reklam wielkoformatowych w obszarze Żukowskiego Korytarza Inwestycyjnego i terenów przemysłowo składowych i usługowych wzdłuż głównych dróg publicznych,
  • ograniczenie sytuowania reklam nie będących szyldami na terenach mieszkaniowych i terenach ukierunkowanych dla rozwoju osadniczego w oparciu o walory przyrodnicze, oraz obszary rozwoju rolnictwa w oparciu o walory agroprzyrodnicze,
  • ograniczenie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie będących szyldami na terenach rolnych,
  • wykluczenie reklam w obszarach chronionych.

źródło: https://www.zukowo.pl/Uchwala_krajobrazowa_Przed_nami_wylozenie_uchwaly_i_dyskusja_nad_nia,10,7058#sub_mid

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka