XLI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2016 r.
  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2016 r.
 • wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo
 • opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
 • Uchwała Nr 033/g327/R/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2016 rok
 • Uchwała Nr 060/g327/A/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2016 r.

– załącznik nr 1 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w maju 2017 r.

– załącznik nr 2 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w marcu 2017 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Żukowo za 2016 rok.
 2. Podjęcie uchwałyo przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leźno w sprawie zamiaru podzielenia sołectwa Leźno i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwiększania środków stanowiących fundusz sołecki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „ Świetlik – modernizacja oświetlenia”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Żukowo na lata 2016 -2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Glincz w rejonie ulic Kościerskiej i Świerkowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo, w rejonie ulic: Lazurowej, Tęczowej i Słonecznej w Rębiechowie i Przyrodników w Gdańsku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Żukowo instrumentem płatniczym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 771/39, 771/48, 771/62, 771/131, 771/151, 771/154 oraz 1222, położonych w Chwaszczynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 20/19, 20/28, 20/33, 20/36 oraz 20/51, położonej w Baninie.
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 14. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Witold Szmidtke

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka