XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Pod koniec marca br. odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej. Program sesji obejmował podjęcie łącznie 5 uchwał.

Jedna z nich dotyczyła dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z projektem, na terenie Gminy Żukowo na powstać sieć publicznych szkół podstawowych. Do każdej ze szkół będą uczęszczać uczniowie z wyodrębnionych obszarów. Taki stan rzeczy będzie trwać w okresie od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Od 1 września 2019 r. wejdzie w życie plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granice obszarów tych szkół. W latach szkolnych 2017/2018- 2020/2021 uczniowie oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie będą realizować obowiązek szkolny od klasy VII do VIII w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żukowie przy ul. Armii Krajowej 2e. Zgromadzeni na sesji nauczyciele oraz rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża, wywołali aktywną dyskusję, ponieważ ich zdaniem, dzieci rozpoczynając naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 powinny zostać również jej absolwentami.  Jednakże jest to rozwiązanie, które według planu ma trwać wyłącznie do 2019 r., po tym czasie być może uda się sprawić, że dzieci te będą absolwentami właśnie Szkoły Podstawowej Nr 1. Zgodnie z deklaracją złożoną na sesji Rady Miejskiej, burmistrz przedłoży Radzie, po roku działania, nową propozycję sieci szkolnej – jednak musi się to odbyć w sposób przewidziany prawem.

Ostatnim punktem sesji była debata społeczna z udziałem policjantów pn. „Bezpieczeństwo w Twojej Gminie”. Miała ona na celu wymianę informacji o zeszłorocznych zagrożeniach w Gminie Żukowo. Na debacie zostało również omówione funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń, a także aplikacji Moja Komenda związanej z rządowym programem Dzielnicowy Bliżej Nas. Na zakończenie każdy miał możliwość skierowania pytań, uwag oraz wniosków do obecnych na debacie policjantów.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka