XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Żukowie

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 11 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żukowo.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowo.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Niestępowo, pomiędzy ulicą Raduńską i rzeką Radunią, gmina Żukowo.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Żukowo, w rejonie dawnych Zakładów Drobiarskich oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie (między ul. Armii Krajowej, a linią kolejową nr 201).
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Żukowie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Żukowie oznaczonej ewidencyjnie nr 364/3 na nieruchomość położoną w Żukowie oznaczoną ewidencyjnie nr 378/1.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 95/32, położonej w Miszewku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 928/2, położonej w Żukowie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 169/33, położonej w Baninie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
21.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
22.Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
23.Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
24.Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
25.Sprawy różne.
26.Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Witold Szmidtke

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka