Zebranie sprawozdawcze Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019 – 12 lutego 2020r. o godz. 1800

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLVIII/584/2014 Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Banino, zwołuję:

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 18:00 w Remizie OSP w Baninie

celem złożenia przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok

        PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
 2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących
          w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
 5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie             Wiejskie.
 6. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 8. Przyjęcie sprawozdania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Sołtys Sołectwa Banino

Wojciech Koza-Zatoński

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka