FUNDUSZ SOŁECKI na 2020 rok

W dniu 19.09 2019 odbyło się zebranie wiejskie w sprawie przyjęcia i uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020r a także wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2019 rok.

W zebraniu uczestniczyło 74 mieszkańców, Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski,  Radni Rady Miejskiej w Żukowie: Mariola Zmudzińska, Urszula Teska, Albin Bychowski, Paweł Koreń, Krystian Gachewicz.

Pierwszym zaprezentowanym wnioskiem był wniosek w sprawie zmiany  przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2019 rok. Zmiana dotyczyła:

Rezygnuje się z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Banino na 2019 rok:

I. Wykonanie progu zwalniającego na ulicy Polnej na wysokości ulicy Letniej.

Koszt przedsięwzięcia: 2952 zł

Lokalizacja: Sołectwo Banino, ul. Polna/Nad Stawem

II. Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl

Koszt przedsięwzięcia: 1000 zł

Lokalizacja: Sołectwo Banino,

Jednocześnie wnoszę o utworzenie trzech dodatkowych przedsięwzięć do realizacji
w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Banino na 2019 rok.

Koszt przedsięwzięć zostanie pokryty ze środków po rezygnacji z wyżej wskazanych zadań.

  1. Wykonanie progu zwalniającego na ulicy Polnej na wysokości ulicy Nad Stawem.

Koszt przedsięwzięcia: 2952zł

Lokalizacja: Sołectwo Banino, ul. Polna/Nad Stawem

Uzasadnienie:

– Przygotowanie drogi do strefy skrzyżowań równorzędnych z strefą TEMPO 30.

– Uspokojenie ruchu drogowego na głównych (utwardzonych) ciągach drogowych.

– Ograniczenie prędkości pojazdów.

– Ze względu na brak chodników poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez spowolnienie ruchu.         

II. Koszty utrzymania strony internetowej www.radabanino.pl

Koszt przedsięwzięcia: 420 zł

Lokalizacja: Sołectwo Banino,

Uzasadnienie:

– W dobie komputeryzacji strona internetowa jest najszybszym i najlepszym sposobem informowania i komunikowanie się z lokalną społecznością.

III. Zakup cebulek kwiatów ozdobnych do nasadzeń na terenie Sołectwa Banino.

Koszt przedsięwzięcia: 580 zł

Lokalizacja: Sołectwo Banino,

Uzasadnienie:

– Poprawa estetyki wizualnej specyficznych miejsc na terenach gminnych Sołectwa: Teren rekreacyjno-sportowy, park koło remizy, plac zabaw ulica klonowa, była pętla autobusowa.

Wniosek został PRZYJĘTY

W dalszej części zebrania przedstawione zostały dwa wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020r:

  1.  WSPÓLNY WNIOSEK RADY SOŁECKIEJ I MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BANINO O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020

2.WNIOSEK MIESZKAŃCÓW ULICY LODOWEJ:

            Utwardzenie płytami YOMB ulicy Lodowej w Baninie wraz z skrzyżowaniem z ulicą Orzechową oraz budowa oświetlenia ulicy Lodowej. KOSZT 288 000zł

W wyniku jawnego głosowania wybrany został wniosek numer 1. WSPÓLNY WNIOSEK RADY SOŁECKIEJ I MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BANINO O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020.

„Za „przyjęciem wniosku było 34 uczestników zebrania, „przeciw”25, „wstrzymało się” od głosu 4.

Dziękujemy za poparcie wspólnego wniosku.

Jak sami Państwo widzicie zabrakło niewiele by wniosek mieszkańców ulicy Lodowej wygrał.

W tym miejscu gratulujemy mieszkańcom ul. Lodowej mobilizacji a także pragniemy poinformować, że zrobimy, co w naszej mocy by państwa ulica systematycznie była utwardzana płytami YOMB.

Pamiętajcie, iż każdy ma wpływ na wydatkowanie funduszu sołeckiego poprzez aktywne uczestniczenie w konsultacjach, które organizujemy.

Jednocześnie mieszkańcy mogą przygotować swój własny wniosek, zmobilizować innych mieszkańców do poparcia oraz przedstawić swój pomysł na zebraniu wiejskim.

Przypomnę, że wniosek winien opiewać na PEŁNĄ KWOTĘ ustaloną na dany rok w przeciwnym wypadku po wybraniu wniosku różnica bezpowrotnie przepada.

W załącznikach poniżej dostępna jest prezentacja Rady Sołeckiej odnośnie wniosków do BUDŻETU GMINY ŻUKOWO NA ROK 2020 oraz WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020 wraz z uzasadnieniem.

https://youtu.be/EUKTKhNZRRI

Mieszkańcom przybyłym na zebranie dziękujemy a pozostałych Państwa zachęcamy do większego zaangażowania w działalność społeczną na rzecz Banina oraz do udziału w zebraniach i konsultacjach.

WSPÓLNIE DLA BANINA”

Załączniki

Plik Opis Pobrania
pptx Prezentacja FS 2020 502

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka