Wnioski Rady Sołeckiej Banino do BUDŻETU GMINY ŻUKOWO na rok 2020.

Rada Sołecka w Baninie wnioskuje o wpisanie zadań i inwestycji do budżetu gminy Żukowo na rok 2020.

1. Budowa chodnika na ulicy Pszennej 250mb – 2m szerokości Kwota 100 000

            UZASADNIENIE:

Ulica Pszenna jest główną drogą w części południowej Banina, z której korzysta ponad połowa mieszkańców Banina. Ulica Pszenna jest drogą wykonaną z płyt YOMB bez pobocza i bez chodnika. Natężenie ruchu pojazdów mechanicznych w połączeniu z często obserwowaną nadmierną prędkością stwarzają realne zagrożenie dla pieszych. Kompleksowa budowa ulicy (odwodnienie, chodniki, asfalt) uzależniona jest od budowy kanalizacji sanitarnej oraz pochłonie znaczne środki finansowe, dlatego też w przekonaniu Rady Sołeckiej zasadnym jest etapowanie budowy. Rada Sołecka proponuje współfinansowanie budowy chodnika z środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. W roku 2020 przeznaczona zostanie kwota 100 000 na budowę 250mb chodnika o szerokości 2m, jednocześnie zgodnie z ustaleniami z Panem Burmistrzem Wojciechem Kankowskim liczymy na przychylność Rady Miejskiej oraz ujęcie inwestycji – wykonanie kolejnych 250mb chodnika, w budżecie na rok 2020.

2. Budowa SKATEPARKU na placu rekreacyjno-sportowym Kwota 130 000

            UZASADNIENIE:

Podczas konsultacji społecznych dotyczących rozdysponowania środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 zgłosiła się do nas młodzież wskazując problem z brakiem miejsca do aktywnego spędzania czasu. Młodzież zaproponowała budowę SKATEPARKU na terenie placu rekreacyjno-sportowego na ulicy Księżycowej, który znajduje się również w kręgu naszego zainteresowania. W trakcie rozmów zaproponowaliśmy by projekt był określony mianem „małego funduszu” oraz powstał przy współpracy „młodzież-wykonawca-UG-Sołectwo Banino” w ten sposób przyszli użytkownicy będą mieli aktywny wpływ na realizację a zarazem będą mogli podjąć działania do pozyskania potencjalnego sponsora. Rada Sołecka Banino przeznaczyła z FS 2019 30 000zł na „prace przygotowawcze do budowy SKATEPARK” jednocześnie w FS 2020 zabezpieczymy środki w kwocie 50 000zł na wykonanie jednego elementu z zaproponowanych przez zainteresowanych. Wnioskujemy o finansowanie wykonania nawierzchni – płyty monolitycznej. Liczymy na przychylność Rady Miejskiej oraz ujęcie inwestycji w budżecie na rok 2020.

3. Budowa toru rolkarskiego na placu rekreacyjno-sportowym Kwota 100 000

            UZASADNIENIE:

Tor rolkarski jest jednym z elementów wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego na ulicy Księżycowej. Posiadamy dokumentację projektową oraz szacunkowy koszt wykonania, który opiewa na kwotę 160 000zł. Tor rolkarski jest jednym z elementów, który w znaczny sposób uatrakcyjni plac a zarazem da możliwość mieszkańcom do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Proponujemy wykonanie inwestycji z wsparciem finansowym pochodzącym od lokalnej firmy – UNILEVER. Jednocześnie przypominamy, iż firma UNILEVER planuje rozbudowę swojego zakładu. Sytuacja ta daje możliwość znacznego zwiększenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a Urzędem Gminy. Rada Sołecka Banino na dniach wystąpi z wnioskiem do firmy UNILEVER o wsparcie finansowe dla tej inwestycji. Liczymy na przychylność Rady Miejskiej oraz ujęcie inwestycji w budżecie na rok 2020.

4. Wykonanie punktów oświetlenia ulicznego na ulicach:

                        – Lotnicza 20szt. – Kwota 110 000 (kolejne 2 z FS 2020)

UZASADNIENIE:

Ulica Lotnicza jest drogą łączącą trzy sołectwa: Banino, Miszewo, Rębiechowo, jednocześnie jest jedną z czterech dróg prowadzących z Kaszub do trójmiasta. Gwałtowny napływ mieszkańców oraz rozbudowa miejscowości graniczących z trójmiastem spowodowało znaczny wzrost natężenia ruchu drogowego na w/w ulicy. Jednocześnie planowana jest budowa Obwodnicy Metropolitalnej, która to jeden z swoich węzłów – węzeł Miszewo będzie miała połączony z ulicą Lotniczą. W obecnej chwili na znacznym fragmencie w/w drogi nie ma oświetlenia drogowego, co stwarza realne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Na początku roku 2019 w Starostwie Powiatowym w Kartuzach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Starosta Powiatowy Bogdan Łapa, Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, z-ca Starosty Powiatowego Piotr Fikus, Dyrektor ZDP w Kartuzach Andrzej Puzdrowski, Sołtys Sołectwa Banino Wojciech Koza-Zatoński, Sołtys Sołectwa Rębiechowo Roman Ustowski, Sołtys Sołectwa Miszewo Bogumiła Wandtke. Tematem spotkania była ulica Lotnicza. Ustalono rozpoczęcie prac budowlanych przy budowie chodnika z Banina do Miszewa, naprawa istniejącego chodnika z Banina do Rębiechowa, wykonanie projektu oświetlenia drogowego. Do końca roku 2019 rozpoczną się prace przy budowie w/w chodnika oraz zakończony zostanie etap projektowania oświetlenia drogowego. Projektant przewidział 43 punkty świetlne od Ronda Labudy do okolic skrzyżowania przy sklepie Biedronka.Informujemy, iż w Funduszu Sołeckim na rok 2020 zabezpieczamy kwotę 11 000zł na zakup i montaż dwóch sztuk oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym liczymy na przychylność Rady Miejskiej oraz ujęcie inwestycji w budżecie na rok 2020.

            Rolnicza 13szt. – Kwota 71 500 (kolejne 10 z FS 2020)

UZASADNIENIE:

Ulica Rolnicza jest drogą łączącą ulicę Pszenną z ulicą Lotniczą a zarazem jest główną drogą prowadzącą do Szkoły Podstawowej w Baninie z części południowej Banina. Nawierzchnia ulicy wykonana jest z płyt YOMB, brak chodnika i poboczy. W roku 2019 wykonana została dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego oraz zabezpieczono środki finansowe na zakup i montaż 9szt latarni w kwocie 49500zł. Koszty projektu oraz montażu w całości pokryte z środków pochodzących z FS na rok 2019. Na ulicę Rolniczą przewidziano montaż 32 punktów oświetlenia ulicznego. W Funduszu Sołeckim na rok 2020 zabezpieczymy środki finansowe w kwocie 55 000zł na zakup i montaż 10szt latarni. Proponujemy ujęcie inwestycji w budżecie na rok 2020, jednocześnie informujemy, iż po wykonaniu w/w instalacji ulica Rolnicza zostanie w pełni oświetlona, co znacznie poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z tej ulicy w drodze do szkoły.

            – Pszenna 12szt. – Kwota 66 000 (kolejne 10 z FS 2020)

UZASADNIENIE:

Ulica Pszenna jest główną drogą w części południowej Banina, z której korzysta ponad połowa mieszkańców Banina. Ulica Pszenna jest drogą wykonaną z płyt YOMB bez pobocza i bez chodnika. Natężenie ruchu pojazdów mechanicznych w połączeniu z często obserwowaną nadmierną prędkością stwarzają realne zagrożenie dla pieszych. Kompleksowa budowa ulicy (odwodnienie, chodniki, asfalt) uzależniona jest od budowy kanalizacji sanitarnej oraz pochłonie znaczne środki finansowe, dlatego też w przekonaniu Rady Sołeckiej zasadnym jest etapowanie budowy. Kilka lat temu Rada Sołecka Banino przeznaczyła środki finansowe z Fundusz Sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego a także corocznie przeznacza środki finansowe na montaż oświetlenia drogowego na w/w ulicy, w obecnej chwili do zakończenia inwestycji brakuje 22 sztuk latarni. W Funduszu Sołeckim na rok 2020 zabezpieczymy środki finansowe w kwocie 55 000zł na zakup i montaż 10szt latarni. Proponujemy ujęcie inwestycji w budżecie na rok 2020, jednocześnie informujemy, iż po wykonaniu w/w instalacji ulica Pszenna zostanie w pełni oświetlona, co znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tej ulicy.

            – Źródlana 10szt. – Kwota 55 000 (kolejne 5 z FS 2020)

UZASADNIENIE:

Ulica Źródlana jest jedną z głównych dróg w części północnej Banina, z której korzysta znaczna część mieszkańców Banina. Ulica Źródlana jest drogą wykonaną z płyt YOMB bez pobocza i bez chodnika. Natężenie ruchu pojazdów mechanicznych w połączeniu z często obserwowaną nadmierną prędkością stwarzają realne zagrożenie dla pieszych. Rada Sołecka zabezpieczyła środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego na wykonanie projektu oraz montaż 3 sztuk oświetlenia drogowego. Jednocześnie informujemy, iż w Funduszu Sołeckim na rok 2020 zabezpieczymy środki finansowe w kwocie 27500zł na zakup i montaż 5szt latarni. W związku z powyższym liczymy na przychylność Rady Miejskiej oraz ujęcie inwestycji w budżecie na rok 2020.

– Sportowa 4szt. (projekt z środków z FS2019) – Kwota 22 000

Ogrodowa 4 szt. (projekt z środków z FS2019) – Kwota 22 000

Żeglarska, Dębowa, Sosnowa, Kościelna 6szt. – Kwota 33 000

Rubinowa 4szt. (projekt z środków z FS2019) – Kwota 22 000

Wesoła 4szt.(projekt z środków z FS2019) – Kwota 22 000

Kubusia Puchatka 4 szt.(projekt z środków z FS2019) – Kwota 22 000

Jasia i Małgosi 4 szt.(projekt z środków z FS2019) – Kwota 22 000

Bajeczna 4 szt. (projekt z środków z FS2019) – Kwota 22 000

Halna 4 szt.(projekt z środków z FS2019) – Kwota 22 000

Miodowa i Miedziana 4 szt. (projekt z środków z FS2019) – Kwota 22 000

Słoneczna 4szt. – Kwota 22 000

Lawendowa 4szt. – Kwota 22 000

Diamentowa 4szt. – Kwota 22 000

Balladyny 4szt. – Kwota 22 000

Letnia 4szt. – Kwota 22 000

WNIOSEK OPIEWA NA KWOTĘ 973 500zł

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka