Gmina Żukowo podpisała umowę na modernizację oświetlenia

1 marca br. nastąpiło uroczyste podpisanie 18 umów o dofinansowanie projektów dotyczących modernizacji oświetlenia w pomorskich gminach i miastach w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wśród 18 projektów dotyczących modernizacji oświetlenia, znalazł się również wspólny projekt trzech gmin: Żukowa, Chmielna i Somonina, w którym liderem była gmina Żukowo. W sali herbowej Urzędu Marszałkowskiego, Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski podpisał w obecności Marszałków Mieczysława Struka oraz Wiesława Byczkowskiego umowę na dofinansowanie projektu kwotą niemal miliona złotych.

W ramach konkursu złożonych zostało 18 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 88 870 334,99 PLN. Łączna wartości wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Fundusu Rozwoju Regionalnego wyniosła 71 091 801,29 PLN.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 2 lutego 2017 r. do dofinansowania wybranych zostało 18 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 71 091 801,29 PLN.

Realizacja wybranych 18 projektów przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników;

– liczba zmodernizowanych punktów świetlnych (szt.) – 29 865 szt.

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) – 7 679,5 to równoważnika CO2.2

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka