KOLEJNY WIECZÓR BEZ WODY…

W dniu dzisiejszym, po raz kolejny w części południowej Banina nie ma wody. Przyczyną braku wody jest suche ujęcie w Pępowie. Pobór wody jest na poziomie 150%, woda jest tak szybko zużywana że źródło nie nadąża się napełniać. W tym miejscu zaznaczamy że nie jest to wina ujęcia ani nadmiernego zużycia wody, winni zaistniałej sytuacji są Spółka Komunalna – zarządca sieci wodociągowej oraz podmiot odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia do sieci oraz zgód na przyłączenie do sieci. Bezpośrednim zwierzchnikiem nad Spółką Komunalną jest Burmistrz Gminy Żukowo wraz z Radą Miejską. Przepisem regulującym dostawy wody jest USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami. Zgodnie z w/w ustawą Art.5.1.  Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  ma  obowiązek

zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do  realizacji  dostaw  wody  w

wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw   wody   i odprowadzania  ścieków  w sposób  CIĄGŁY  i NIEZAWODNY, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Jednocześnie przypominamy, iż z tego samego źródła napełniana jest sieć przeciwpożarowa – hydranty. Brak wody w hydrantach stwarza realne zagrożenie dla życia i dobra człowieka oraz jego mienia.

Jakiś czas temu informowaliśmy państwa, iż część południowa Banina zostanie odłączona od Pępowa i podpięta do ujęcia wody w Baninie – tak się jednak szybko nie stanie (informacja z przed chwili od naszych włodarzy) Aby zapewnić dostawy wody dla całego Banina należy zmodernizować trafostację oraz zwiększyć moc przyłącza energetycznego tak aby pompy mogły pracować pełna mocą. ENERGA operator ogłosił przetarg na wykonanie tych czynności, jak wiemy może to się ciągnąć bardzo długo a według zapewnień włodarzy miało być to bardzo szybko załatwione. Przed nami sezon letni, jak widzimy za oknem panuje susza to wszystko realnie wpływa na NASZE BEZPIECZEŃSTWO.

Po wielu uwagach od mieszkańców podjęliśmy decyzję o złożeniu zawiadomienia o rażących zaniedbaniach do Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Jednocześnie złożymy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa:

  1. Rażące naruszenia ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Art.5.1
  2. Rażące zaniedbanie sieci przeciwpożarowej stwarzające zagrożenie dla wielu ludzi i mienia poprzez doprowadzenie do niesprawności sieci hydrantów.

Jednocześnie o zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiona prasa, radio oraz telewizja.

W przyszłym tygodniu chcemy zorganizować zebranie wiejskie na które zaprosimy mieszkańców Banina oraz Burmistrza Gminy Żukowo, Prezesa Spółki Komunalnej, przedstawicieli OSP BANINO oraz przedstawicieli prasy.

Naszym zdaniem modernizacja ujęcia wody jest tylko zabiegiem kosmetycznym gdyż Banino tak szybko się rozrasta że za chwilę i to ujęcie będzie nie wydolne. To samo dotyczy Pępowa w którym to już zaczęła się budowa domów szeregowych na dużą skalę.

Rozwiązaniem problemu jest podpięcie Banina do ujęcia wody z Straszyna. Niestety wiąże się to z zwiększeniem kosztów wody do około 5zł/m3, jednak tylko takie rozwiązanie zapewni nam doprowadzenie wody w sposób CIĄGŁY i NIEZAWODNY

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka