WODA ciąg dalszy…..

W niedzielę i wczoraj kontaktowaliśmy się w sprawie braku wody w Baninie z Burmistrzem Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, zastępcą Burmistrza Gminy Żukowo Tomasz Szymkowiak oraz z Prezesem Spółki Komunalnej. W trakcie rozmów otrzymaliśmy informację iż przyczyna braku wody została wykryta i zostanie usunięta niezwłocznie – za niska moc przyłącza energetycznego dla pomp które są zamontowane. Podczas najwyższego zapotrzebowania na wodę pompy pracowały pełną mocą powodując zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego. Przedstawiciele władz Żukowa udały się do dostawcy energii elektrycznej celem ustalenia i wykonania jak najszybszego zwiększenia mocy przyłączeniowej. Szczegóły poniżej:

Informacja dotycząca dzisiejszych rozmów w sprawie zwiększenia mocy przyłącza energetycznego do ujęcia wody w Baninie.

W dniu dzisiejszym Wice Burmistrz Tomasz Szymkowiak odbył rozmowę z Dyrektorem Regionu Energetycznego Kartuzy panem Tadeuszem Marszał w sprawie przyspieszenia decyzji o zwiększeniu zapotrzebowania mocy dla ujęcia wody w Baninie. Na prośbę Burmistrza Wojciech Kankowski w negocjacje włączył się także Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk,

Ustalono:

– w dniu dzisiejszym w godzinach po południowo – wieczornych nastąpi przełączenie sieci zwiększające moc energetyczną przyłącza, które pozwoli na niezakłóconą pracę pomp. Przerwa w dostawie prądu pomiędzy przełączeniami potrwa ok. 30 minut. W tym czasie pompy nie będą pracowały.

Proszę o nabranie wody na czas zatrzymania ujęcia wody. Potrzebny czas do ponownego przywrócenia ciśnienia to ok. 20-30 minut.

Stacja w tym trybie będzie pracować przez ok. 14 dni. Po tym czasie zostaną zamontowane nowe szafy rozdzielcze ze sterownikami. I tu też będzie przerwa w dostawie energii do pomp. ( o planowanych wyłączeniach będę informował na bieżąco).

Dziękuję za zaangażowanie w sprawę przywrócenia niezakłóconych dostaw wody dla Banina, Rębiechowa, część miejscowości Czaple wszystkim stronom dzisiejszych negocjacji i rozmów.

Radny Paweł Koreń

Przypominam o zrobienie małego zapasu wody.

Uprzedzam pytanie – nie wiem w jakich godzinach ekipa energii dotrze na plac budowy.

Miejmy nadzieję że zabiegi te pozwolą na nie zakłóconą pracę pomp a w Banińskich kranach w końcu przestanie brakować wody.

Rada Sołecka Banino.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka