Ośrodek Zdrowia w Baninie już po modernizacji.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie informuje o zakończeniu rozbudowy i modernizacji Ośrodka Zdrowia w Baninie.

Podjęliśmy tę inwestycję ze świadomością dynamicznego rozwoju Banina i jego okolic. Budynek Ośrodka Zdrowia pochodzi z lat sześćdziesiątych , w okresie użytkowania przez SPZOZ był poddawany kilkakrotnie bieżącym remontom, dostosowywany do zmian i bieżących potrzeb, wyposażany w potrzebne urządzenia.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami wyposażyliśmy go już wcześniej w windę.

Zakończona dziś rozbudowa zwiększa znacząco powierzchnię użytkową, poprawia warunki pracy personelu i jednocześnie korzystania z usług przez mieszkańców, ulepsza wewnętrzną komunikację oraz tworzy warunki do dalszego rozwoju.

W dobudowanej części uzyskaliśmy 8 nowych gabinetów.    Na parterze zorganizowano wydzieloną poradnię dzieci zdrowych z punktem szczepień, z wejściem z drugiej strony budynku.

Dziękujemy wszystkim, którzy nam towarzyszyli w okresie kilku ostatnich miesięcy: naszym Pacjentom za cierpliwość i zrozumienie, całemu zespołowi personelu Ośrodka Zdrowia w Baninie za zniesienie trudów pracy w zastępczych lokalach, za profesjonalizm i chęć niesienia pomocy, samorządowi Gminy Żukowo za pomoc finansową z postaci dotacji, wszystkim naszym pracownikom i współpracownikom za pomoc i wykonywanie dodatkowych zadań w okresie zmiany.

Szczególne podziękowania należą się także rzetelnemu, pełnemu zaangażowania i dobrej woli wykonawcy roboty budowlanej wybranemu w postępowaniu przetargowym. Firma Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp. z o.o  z Leszna przeprowadziła ze starannością robotę budowlaną i zakończyła ją w wymaganym terminie.

Jest to nasze wspólne święto.

24 kwietnia 2023r. powracamy do wykonywania świadczeń zdrowotnych w tym miejscu. Usługi zdrowotne będą wykonywane w dotychczasowym zakresie wynikającym z trwających umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzimy rekrutację personelu medycznego, w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, z myślą o rozszerzeniu harmonogramu przyjęć rosnącej liczby Pacjentów.

Rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baninie została sfinansowana ze środków własnych SPZOZ w Żukowie z dofinansowaniem z budżetu Gminy Żukowo.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka