Otrzymywanie decyzji podatkowej ePUAPem (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny)

Podatniku, jeśli otrzymywałeś decyzje w sprawie podatku od nieruchomości w formie papierowej, a chciałbyś otrzymywać je w formie elektronicznej możesz to zmienić. W tym celu:

  • Załóż PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem)
  • Załóż konto na elektronicznej platformie ePUAP,
  • Po założeniu konta wyślij pismo ogólne o treści: „Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

Pamiętaj, w każdej chwili masz prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wracając jednocześnie do formy papierowej.

Podatniku, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność, współwłasność małżeńską, to każda z osób która chce otrzymywać decyzję podatkową za pośrednictwem platformy ePUAP zobowiązana jest do złożenia ze swojego konta ePUAP oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie pism drogą elektroniczną. 

Zasada ta dotyczy również małżonków, gdzie każdy z małżonków z osobna winien takie oświadczenie złożyć ze swojej platformy ePUAP.  

W przypadku osób, które takiego oświadczenia nie złożą decyzja jak dotychczas wysyłana będzie tradycyjną drogą pocztową dostarczana przez operatora pocztowego (Poczta Polska).  

Źródło: https://www.zukowo.pl/Otrzymywanie_decyzji_podatkowej_ePUAPem_podatek_od_nieruchomosci_podatek_rolny_podatek_lesny,10,7486#sub_mid

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka