XLIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Odbędzie się dnia 30 stycznia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 6. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rębiechowo w sprawie zmiany statutu sołectwa Rębiechowo.
 7. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pępowo w sprawie zmiany statutu sołectwa Pępowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 65/22, 65/35, 65/36, 65/46 oraz 65/47, położonej w Pępowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z Jez. Głębokim i Karlikowskim, rejon ulic Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Niestępowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Przyjaźni.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Miszewie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Świat” części wsi Barniewice.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 19. Plany prac stałych komisji Rady Miejskiej w Żukowie.
 20. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 22. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad sesji.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka