XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie utrzymania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie drzew i krzewów, do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Małkowo ograniczonego północną granicą działki nr 176/6 i działką nr 179 stanowiącą drogę, od strony wschodniej drogą krajową nr 20, od strony południowej granicą wsi Małkowo i od strony zachodniej rejon wschodniej granicy działki nr 29, Gmina Żukowo.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwaszczynie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017.
10.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
11.Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
12.Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
13.Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
14.Sprawy różne.
15.Zakończenie obrad sesji.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka