Podsumowanie spotkania informacyjnego dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku. „Obwodnica Banina”

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie informacyjne dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku tzw. „Obwodnica Banina”.

Na wstępie należy zaznaczyć że żaden z proponowanych wariantów nie jest rekomendowany na tym etapie. Ponadto należy zaznaczyć że jest to STUDIUM KORYTARZOWE a więc dokument, który ma za zadanie wskazać MOŻLIWE warianty przebiegu drogi oraz zasadność jej realizacji. Dopiero kolejny dokument tzw. STEŚ – Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe jest dokumentem projektowym, który umożliwienia uzyskanie i zgodę na realizację przedsięwzięcia, czego finalnym etapem jest wybór konkretnego wariantu przeznaczonego do realizacji.

Więcej informacji znajdą Państwo na ten temat pod poniższym linkiem:

https://pbpr.pomorskie.pl/sk-miszewo/

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego na swojej stronie w/w wskazuje cel realizacji studium:

„Na czym polegają prace?

Studium korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym kompleksowo przedstawiającym nowe zamierzenie inwestycyjne z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Wstępna ocena oraz wyniki studium korytarzowego stanowią podstawę planistyczną dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Studium Korytarzowe zawiera maksymalną ilość ogólnych danych o terenie, w którym planowany jest przebieg określonego korytarza,  wraz z inwentaryzacją wcześniej podejmowanych prac planistyczno-projektowych w zakresie sieci drogowej. Przedmiotowa dokumentacja powinna być traktowana jako wstępny dokument planowania rozwoju sieci drogowej, w opracowaniu, którego niezbędny jest udział przedstawicieli lokalnych samorządów i instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu.

W studium korytarzowym należy przede wszystkim określić lokalizację możliwych korytarzy dla przeprowadzenia trasy drogowej lub obszaru dla realizacji szczególnego przedsięwzięcia, na przykład: węzła, mostu, tunelu, skrzyżowania oraz sformułować wariantowe rozwiązania techniczne wraz z ich wstępną, wielokryterialną oceną.”

Wracając do wczorajszego spotkania….. Przedstawione zostały proponowane warianty w torze biegu tzw. korytarzowym. Korytarz wskazany jest na szerokości około 400m i w tym pasie wskazywany jest proponowany przebieg trasy. Przebieg nie jest określony sztywno jako docelowy gdyż podczas STEŚ i następnie wykonywania dokumentacji projektowej drogi może ulec zmianie. Zakłada się budowę drogi dwujezdniowej w obu kierunkach. Na realizację takiej trasy potrzeba 40m szerokości.

Firma Databout – wykonawca studium korytarzowego, przedstawiła i opisała proponowane warianty. Po raz pierwszy pojawiła się moja propozycja realizacji wariantu północnego, który całkowicie omija tereny zurbanizowane a zarazem jest najkrótszym połączeniem OMT z ulicą Słowackiego i lotniskiem. W propozycji wnioskowałem o sprawdzenie możliwości poprowadzenia wariantu północnego od węzła Miszewo poprzez tereny żwirowni oraz leśne w kierunku lotniska gdzie trasa łączyła by się z ulicą Słowackiego. Jednakże między innymi ze względów projektowych (równoległe ułożenie dwóch dróg szybkiego ruchu w bliskiej odległości) wykonawca studium zaproponował wykonanie nowego węzła w biegu Obwodnicy Metropolitalnej OMT na wysokości Tuchomia tzw. „Węzeł Borowiec” co widać na proponowanym wariancie W3 – różowym.

Jest tylko jedno ale….. Czy oby na pewno ten wariant odkorkuje i udrożni nam ulicę Lotniczą? A może inne warianty są bardziej korzystne dla Banina?

Tego prawdopodobnie dowiemy się na kolejnym spotkaniu podsumowującym i kończącym przygotowywanie Studium Korytarzowego tzw. „Obwodnicy Banina”.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety konsultacyjnej, która posłuży do uszczegółowienia projektu względem zgłoszonych potrzeb. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: https://skmiszewoankieta.webankieta.pl/

Zachęcam również do zapoznania się z poprzednimi artykułami dotyczącymi „Obwodnicy Banina”:

Czy droga łącząca węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku tzw. „Obwodnica Banina” jest nam potrzebna?

Podsumowanie 1-szego spotkania informacyjnego dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku. „Obwodnica Banina”

Poniżej w załączniku plik oraz link do planu sytuacyjnego:

https://pbpr.pomorskie.pl/wp-content/uploads/1682/37/Plan-Sytuacyjny.pdf

Załączniki

Plik Opis Pobrania
pdf Plan-Sytuacyjny 1425

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisz kod z obrazka